Logistyka

Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych jak również odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji, w celu zaspokojenia wymagań Klienta.

Prowadzimy pełną obsługę Klienta – poprzez prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, realizowanie zamówień, zaopatrzenie, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie, naszym priorytetem jest dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb Klientów.

Nowo wybudowany magazyn dystrybucyjny pozwala nam zarówno na świadczenie usług logistycznych, jak również na optymalizację procesów transportowych. Duża powierzchnia, niepylna podłoga, stała dodatnia temperatura oraz całodobowa ochrona dają gwarancję optymalnych warunków składowania i bezpieczeństwa towarów naszych Klientów.

Położenie naszego magazynu (około 30 km od przejścia granicznego z Białorusią i ok. 100 km od granicy z Ukrainą) zapewnia łatwość strategicznego planowania procesów logistycznych i transportowych.

Wszystkie magazynowane towary są ubezpieczone polisą Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora oraz Ubezpieczeniem Magazynu.