Transport

Pojazdy naszej firmy można spotkać we wszystkich krajach Unii Europejskiej – jak również w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, w Kazachstanie, na Kaukazie i dalekiej Syberii.

KOCIUK LOGISTICS Sp. z o.o. dokonuje przewozów całopojazdowych jak i częściowych w zależności od ich specyfiki, pod plandeką, bądź naczepami chłodniczymi. Wykonujemy również przewozy ponadnormatywne.

Firma KOCIUK LOGISTICS Sp. z o.o. jest ubezpieczona polisą Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika do równowartości 300 000,- USD. Na życzenie naszych Klientów możemy dodatkowo ubezpieczyć wszystkie przewożone towary polisą CARGO. Bezpieczeństwo ładunku zapewnia system anty napadowy zamontowany w każdym pojeździe.

W 2006 roku został wdrożony system obsługi zleceń i zarządzania taborem, który pozwala na monitorowanie pojazdów i śledzenie ładunku w czasie rzeczywistym. System bazuje na satelitarnych łączach GPS i jest połączony z sieciowym programem obsługi zleceń i floty.

Program zarządzania transportem, to nowoczesny system informatyczny wspomagający codzienną prace polegającą na obsłudze transportu z danymi pozyskanymi z monitoringu GPS. Przy użyciu tego systemu każdy z naszych klientów ma możliwość śledzenia własnego ładunku w systemie on-line.

Motywacyjny system wynagrodzenia pracowników stosowany w firmie zapewnia kadrę o najwyższym poziomie kwalifikacji.

Każdy kierowca przed podjęciem pracy odbywa również szkolenie z zakresu przestrzegania czasu pracy i odpoczynku, a także Eco-Drivingu, które przeprowadzają nasi specjaliści.

Ogólne warunki świadczenia usług transportowych przez firmę Kociuk Sp. z o.o.