Formularz

ANKIETA / KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W KOCIUK LOGISTIC SP. Z O.O.

Dane Kontaktowe

Imię (imiona) i nazwisko

Data urodzenia

Telefon

E-mail

Adres zamieszkania

Kwalifikacje Zawodowe

Kategoria

Kat A

Kat B

Kat C

Kat D

Kat E

Kat T

Karta Kierowcy

ADR

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowch

Wygasa

Bezterminowo

Wykształcenie

Historia Zatrudnienia

Okres Zatrudnienia

Nazwa Firmy/Pracodawcy

Zajmowane Stanowisko

Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb ewentualnych przyszłych rekrutacji, prowadzonych w okresie najbliższych 3 miesięcy. Dane osobowe podane w ankiecie przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO. Administratorem tych danych jest KOCIUK LOGISTIC SP. ZO.O. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 76. Masz prawo żądać dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę wyślij e-mail na adres info@kociuk.pl
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH