Wynajem pojazdów

Naszym klientom oferujemy do wynajęcia burtowe naczepy plandekowe z zamknięciem celnym oraz firanki, wynajmujemy również ciągniki siodłowe.

Warunki umowy dzierzawy

  • podpisanie umowy najmu przez osobę upoważnioną
  • przedstawienie oryginałów dokumentów firmy: NIP, REGON, Zaświadczenie z ewidencji lub wypis z KRS-u
  • pozostawienie zwrotnej kaucji w wysokości min. 3 000 PLN
  • czynsz miesięczny: od 500 EUR plus VAT
  • odbiór techniczny protokołem zdawczo-odbiorczym

Rabaty uzależnione są od długości okresu wynajmu i warunków płatności.

Informacje dotyczące wynajmu pojazdów udzielane są przez Asystenta Kierownika działu Technicznego